මිලාන් සිල්වාව බොහෝ දෙනෙක් දැන අඳුනන්නෙ මාධවී වත්සලාගේ සැමියා විදිහටයි.කොහොම වුණත් දැන් මේ දෙන්නා අතරේ සම්බන්ධයක් නෑ කියලයි බොහෝ දෙනා කියන්නෙ.

එවන් තත්ත්වයක් තුළ තවමත් මුනිවතින් ඉන්න දෙදෙනාම සම්බන්ධය ගැන කිසිදු ප්‍රකාශයක් ප්‍රසිද්ධියේ සිදු කර නැහැ.එසේ වුවත්, නිරන්තරයෙන් සමාජ මාධ්‍ය තුළ යම් යම් පළකිරීම් කරන මිලාන් පසුගිය දිනෙක අපූරූ පෝස්ට් එකක් සිය මුහුණු පොතට එක් කරගෙන තිබුණා.

එහි සිංහල පරිවර්තනය පහතින්..

“හදවතක් බිඳුනම තියෙන වේදනාව මම දන්නවා.. නමුත් ඔයාව තේරුම් ගන්නෙ නැති කෙනෙක්ව නැති කරගන්නවා කියන්නෙ ඔබේ පරාජයක් නෙවෙයි.”

මිලාන් සිල්වාව බොහෝ දෙනෙක් දැන අඳුනන්නෙ මාධවී වත්සලාගේ සැමියා විදිහටයි.කොහොම වුණත් දැන් මේ දෙන්නා අතරේ සම්බන්ධයක් නෑ කියලයි බොහෝ දෙනා කියන්නෙ.

එවන් තත්ත්වයක් තුළ තවමත් මුනිවතින් ඉන්න දෙදෙනාම සම්බන්ධය ගැන කිසිදු ප්‍රකාශයක් ප්‍රසිද්ධියේ සිදු කර නැහැ.එසේ වුවත්, නිරන්තරයෙන් සමාජ මාධ්‍ය තුළ යම් යම් පළකිරීම් කරන මිලාන් පසුගිය දිනෙක අපූරූ පෝස්ට් එකක් සිය මුහුණු පොතට එක් කරගෙන තිබුණා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්