ගයත්‍රි ඩයස් කියන්නෙ රංගන ශිල්පිනියක් විදිහට කාගෙත් ආදරය දිනාගත්ත ආදරණීය චරිතයක්.

ඒ වගේම තමයි යම් යම් හේතූන් නිසා කාලෙන් කාලෙට ඇය ගැන සමාජ මාධ්‍ය තුළත් කතාබහට ලක්වනවා.

පසුගිය දවසක ඇය ලංකාදීප පුවත්පත සමඟ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් පළ කළ අදහස් කිහිපයක් තමයි මේ..

ලිං.ගි.ක අල්ලස් ගැන ඇය දැරුවේ මෙවන් මතයක්…

“අල්ලස් දැන් නම් ගන්නවා වගේ පේනවා. අපි ආපු කාලේ ලොකුවට නෑ. ශක්ති ප්‍රමාණය අනුව බේරුන අය හිටියා. සමහර අය ගොඩක් දුර ගියා. ඒක මෙහේ නෙවේ ඉන්දියාවෙත් තියනවා. ඒකම ඉතින් කොපි කරනවනේ අපේ අයත්.. ෆිල්ම් වගේම..”

“විවාහය කියන්නේ දරුවන් ලැබෙන සහතිකයක්. සල්ලි කියන්නෙ මනුස්සයෙක්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලැබිය යුතු දෙයක්. ජනප්‍රියත්වය හොඳයි, හැබැයි වෙලාවකට කරදරයක්..”

ගයත්‍රි ඩයස් කියන්නෙ රංගන ශිල්පිනියක් විදිහට කාගෙත් ආදරය දිනාගත්ත ආදරණීය චරිතයක්.

ඒ වගේම තමයි යම් යම් හේතූන් නිසා කාලෙන් කාලෙට ඇය ගැන සමාජ මාධ්‍ය තුළත් කතාබහට ලක්වනවා.

පසුගිය දවසක ඇය ලංකාදීප පුවත්පත සමඟ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් පළ කළ අදහස් කිහිපයක් තමයි මේ..

ලිං.ගි.ක අල්ලස් ගැන ඇය දැරුවේ මෙවන් මතයක්…

“අල්ලස් දැන් නම් ගන්නවා වගේ පේනවා. අපි ආපු කාලේ ලොකුවට නෑ. ශක්ති ප්‍රමාණය අනුව බේරුන අය හිටියා. සමහර අය ගොඩක් දුර ගියා. ඒක මෙහේ නෙවේ ඉන්දියාවෙත් තියනවා. ඒකම ඉතින් කොපි කරනවනේ අපේ අයත්.. ෆිල්ම් වගේම..”

“විවාහය කියන්නේ දරුවන් ලැබෙන සහතිකයක්. සල්ලි කියන්නෙ මනුස්සයෙක්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලැබිය යුතු දෙයක්. ජනප්‍රියත්වය හොඳයි, හැබැයි වෙලාවකට කරදරයක්..”

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්