බීමත්ව පැමිණ තම මවට පහර දුන් පුතකු පියා සිදු කළ පහර දීමක් හේතුවෙන් පුතා ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇතැයි අනුරාධපුර පොලිසිය පවසයි.

මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත්තේ යූ.ඩබ්ලිව්.ඒ. විනුර විරංජන නැමැති විසිපස් හැවිරිදි පුද්ගලයෙකි.

මරණකරු තම පියා මව සහෝදරයන් සමග එම ලිපිනයේ පිහිටි නිවසේ ජීවත්ව සිටින බවත් මීට වසර දහයකට පමණ පෙර සිදු වූ රිය අනතුරකින් දකුණු පාදයේ කොටස ඉවත් කර තිබෙන බව පොලීසිය සඳහන් කළේය.

දිනපතා බීමත්ව පැමිණෙන මරණකරු තම මවට පියාට සහෝදරයන්ට පහර දෙන බව විමර්ශනවලදී අනාවරණය වූ බවත්, සිද්ධිය සිදුවූ පෙරේදා රාත්‍රියේද බීමත්ව පැමිණ තම මවට පහර දුන් අවස්ථාවේදී පියා ඊට මැදිහත් වී සිදු කළ පහර දීමකින් එක් පාදයක් වාරු නොමැතිව සිටි මරණකරු බිම ඇද වැටී ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව පොලීසිය කියයි.

බීමත්ව පැමිණ තම මවට පහර දුන් පුතකු පියා සිදු කළ පහර දීමක් හේතුවෙන් පුතා ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇතැයි අනුරාධපුර පොලිසිය පවසයි.

මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත්තේ යූ.ඩබ්ලිව්.ඒ. විනුර විරංජන නැමැති විසිපස් හැවිරිදි පුද්ගලයෙකි.

මරණකරු තම පියා මව සහෝදරයන් සමග එම ලිපිනයේ පිහිටි නිවසේ ජීවත්ව සිටින බවත් මීට වසර දහයකට පමණ පෙර සිදු වූ රිය අනතුරකින් දකුණු පාදයේ කොටස ඉවත් කර තිබෙන බව පොලීසිය සඳහන් කළේය.

දිනපතා බීමත්ව පැමිණෙන මරණකරු තම මවට පියාට සහෝදරයන්ට පහර දෙන බව විමර්ශනවලදී අනාවරණය වූ බවත්, සිද්ධිය සිදුවූ පෙරේදා රාත්‍රියේද බීමත්ව පැමිණ තම මවට පහර දුන් අවස්ථාවේදී පියා ඊට මැදිහත් වී සිදු කළ පහර දීමකින් එක් පාදයක් වාරු නොමැතිව සිටි මරණකරු බිම ඇද වැටී ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව පොලීසිය කියයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්