නිදහස් අධ්‍යාපනයක් උදෙසා වූ සිසු ජන බලවේගයේ කැඳවුම්කරු පූජ්‍ය රත්කරව්වේ ජිනරතන හිමියන්ට හා පූජ්‍ය ටැම්පිටියේ සුගතානන්ද හිමියන් වහාම අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස අධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

අධිකරණ නියෝග කඩකරමින් පසුගිය ජුනි මස 06 වනදා සහ 10 වනදා උද්ඝෝෂණ පවත්වා ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස හැසිරීම ඇතුළු චෝදනා යටතේ පවරා ඇති නඩුවකට අධිකරණය හමුවේ පෙනී නොසිටීම හේතුවෙන් මහෙස්ත්‍රාත්වරයා මෙම නියෝගය ලබා දී ඇත. කොටුව මහෙස්ත්‍රාත් තිළිණ ගමගේ මහතා අද මෙම නියෝගය ලබාදී තිබේ.

අධිකරණ නියෝග කඩකරමින් පසුගිය ජුනි මස 06 වනදා සහ 10 වනදා උද්ඝෝෂණ පවත්වා ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස හැසිරීම ඇතුළු චෝදනා යටතේ පවරා ඇති නඩුවකට අධිකරණය හමුවේ පෙනී නොසිටීම හේතුවෙන් නිදහස් අධ්‍යාපනයක් උදෙසා වූ සිසු ජන බලවේගයේ කැඳවුම්කරු පූජ්‍ය රත්කරව්වේ ජිනරතන හිමියන්ට හා පූජ්‍ය ටැම්පිටියේ සුගතානන්ද හිමියන් වහාම අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස අධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්