අද ගියෙ එදා බෙර ගත්ත තව අය ඉන්නවා එයාලාව පල්ලියට බාර දෙන්න father අරං එන්න කිව්වා.ගොඩාක් අය හිටියා නෙ හැමොම දුන්නා.ආදරෙන් හදන අයට දුන්නා.

අද ගිය වෙලෙ මෙ අය ඉන්නව⁣ා දැක්කා😭 දරැවො ලැබෙන්න ඉන්න අම්මත් ගොඩාක් හිටියා.තව පැටව් හිටියා ඔකක්ම අදත් 14 ක් මම නිදහස් කර ගත්තා❤️ මට දැක්කම දුකයි එන්න හිතෙන්නෙම නැ. pregnant 🤰 එලු අම්මලා ඔක්කම බෙර ගත්තා.දැං එයාලාට පුලුවන් ලමයි එක්ක සතුටින් ජිවත් වෙන්න.

තව මරන්න හිටිය අම්මලා ලමයි ඔක්කම බෙර ගත්තා.බල්නනකො ඔය videos වල කිරි බොන්නෙ අම්මාගෙන් ❤️දැං එයාට ලොකු වෙනකල් අම්මාගෙ කුක්කු බිබි ඉන්න පුලුවන් .

එයාලාව දැං සෙන් ඇන්තනි පල්ලියට දැං බාර දුන්න.මගෙ හිතට පුදුම සතුටත් දැනෙන්නෙ.මට එක වචන වලින් කියන්න තෙරෙන්නෙ නැ🙏❤️ මෙ ඔක්කම අපි වගෙ ජිවත් වෙන්න ආස ජිවිත.ඉතිං දෙවියනෙ ඔබ මැවු ලොව පුදුමයි😓 මහා ලොකු දනස්කන්දයක් බැංකු පොතු වල පුරවන් ඉන්න එපා.

ජිවත් වෙන්න සල්ලි ටිකක් තියන් අනිත් එවායි පිං කරන්න. මම මෙවා දාන්නෙ මම දන්නවා මට බැන්නට ගොඩාක් අය මම කරන කරන දෙවල් කරනවාකියලා .ඉතිං මෙ පිං වැඩ දැකක්ම මෙවත් කරන්න .ඔයාලාට පුලුවන් අකාරයට 🙏 Piumi hansamali

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්