පසුගිය දා මෙරටින් පිටත්ව ගිය හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මේ වන විට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නිවාඩුවක් ගත කරමින් සිටිනවා.

එහිදී ඒ මහතා Saif Belhasa සමග Fame Park හි නිවාඩුව ගත කරන අයුරු දැක්වෙන ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍යජාල පළව තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ගෝඨාභය මහතාගේ මෙම සංචාරය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සමාජයේ දැඩි කතාබහක් සහ විවිධ මාධ්‍යවල විවිධ පුවත් පළවනවා.

ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් වුයේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා යළිත් අමෙරිකානු පුරවැසිභාවය අයදුම් කර ඇති බවයි.

පසුගිය දා මෙරටින් පිටත්ව ගිය හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මේ වන විට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නිවාඩුවක් ගත කරමින් සිටිනවා.

එහිදී ඒ මහතා Saif Belhasa සමග Fame Park හි නිවාඩුව ගත කරන අයුරු දැක්වෙන ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍යජාල පළව තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ගෝඨාභය මහතාගේ මෙම සංචාරය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සමාජයේ දැඩි කතාබහක් සහ විවිධ මාධ්‍යවල විවිධ පුවත් පළවනවා.

ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් වුයේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා යළිත් අමෙරිකානු පුරවැසිභාවය අයදුම් කර ඇති බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්