අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අධිවේගී මාර්ගවල මගී ප්‍රවාහනය සිදුකරන බස් රථවල ගාස්තු අඩුකර තිබෙන බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව අධිවේගී මාර්ගවල මගී ප්‍රවාහනය සිදුකරන බස් රථවල ගාස්තු 10%කින් ගාස්තු අඩුකර තිබෙන බව සදහන් වේ .ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මේ බව සඳහන් කරයි.

ගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරට ත් ප්‍රකාශ කළේ, අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අදාළ බස් ගාස්තු සංශෝධනය වන බවයි.  අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අධිවේගී මාර්ගවල මගී ප්‍රවාහනය සිදුකරන බස් රථවල ගාස්තු 10%කින් ගාස්තු අඩුකර තිබෙන අතර අද (04) ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කරයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්