මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය පුරා ආන්දෝලනාත්මක කතාබහකට තුඩුදෙන කාරණාව වන්නේ ජනප්‍රිය ගායිකා කේ. සුජීවා සහ ඇගේ දියණිය වන අංජලී රාජ්කුමාර් මහමඟදී සිදුවුණු රිය අනතුරක් හේතුවෙන් අනෙක් පාර්ශ්වය සමඟ බහින්බස් වන වීඩියෝපටයක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය පුරා සැරිසරනවා.

කේ. සුජීවාගේ සහ ඇගේ දියණියගේ එම කලකෝලාහල ස්වරූපයට සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් අප්‍රසාදය පළ කරලා තිබුණා වගේම ඔවුන්ට උසුළු විසුළු කරලා තිබුණා.

ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිනී පියුමි හංසමාලි මේ පිළිබඳ අපූරු සටහනක් ඇගේ ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් ගිණුමේ පළ කරලා තිබුණා. එය වෙනත් කෙනෙක් විසින් පළ කරලා තිබුණු සටහනක් පියුමි නැවත පළ කරලා තිබුනා.

පහත දැක්වෙන්නේ එම සටහනයි…

මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය පුරා ආන්දෝලනාත්මක කතාබහකට තුඩුදෙන කාරණාව වන්නේ ජනප්‍රිය ගායිකා කේ. සුජීවා සහ ඇගේ දියණිය වන අංජලී රාජ්කුමාර් මහමඟදී සිදුවුණු රිය අනතුරක් හේතුවෙන් අනෙක් පාර්ශ්වය සමඟ බහින්බස් වන වීඩියෝපටයක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය පුරා සැරිසරනවා.

කේ. සුජීවාගේ සහ ඇගේ දියණියගේ එම කලකෝලාහල ස්වරූපයට සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් අප්‍රසාදය පළ කරලා තිබුණා වගේම ඔවුන්ට උසුළු විසුළු කරලා තිබුණා.

ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිනී පියුමි හංසමාලි මේ පිළිබඳ අපූරු සටහනක් ඇගේ ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් ගිණුමේ පළ කරලා තිබුණා. එය වෙනත් කෙනෙක් විසින් පළ කරලා තිබුණු සටහනක් පියුමි නැවත පළ කරලා තිබුනා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්