විශේෂ කාර්ය බලකාය ගෝනහේන කඳවුරේ නිලධාරීන්ට ලද තොරතුරකට අනුව පොලිස් පරීක්ෂක ඇතුළු නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් ඊයේ (29) දින කටුනායක පොලිස් වසමේ හීනටියන ග්‍රාමිය බැංකුව ඉදිරිපිට දී වැටලීමක් සිදුකර තිබේ.

එහි දී මිළ අධික වාලමිපුරියක් අලෙවි කිරිම සදහා සන්තකයේ තබාගෙන සිටි මිණුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ.

අධික වාලමිපුරියක් අලෙවි කිරිම සදහා සන්තකයේ තබාගෙන සිටි අදාල සැකකරුවන් පදිංචි වයස අවුරුදු 27ක් සහ 20ක් වන පුද්ගලයින් වන බව සදහන් වේ. අදාල සැකකරුවන් වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු සඳහා කටුනායක පොලිස් ස්ථානය වෙත භාර දී තිබේ.

විශේෂ කාර්ය බලකාය ගෝනහේන කඳවුරේ නිලධාරීන්ට ලද තොරතුරකට අනුව පොලිස් පරීක්ෂක ඇතුළු නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් ඊයේ (29) දින කටුනායක පොලිස් වසමේ හීනටියන ග්‍රාමිය බැංකුව ඉදිරිපිට දී වැටලීමක් සිදුකර තිබේ.

එහි දී මිළ අධික වාලමිපුරියක් අලෙවි කිරිම සදහා සන්තකයේ තබාගෙන සිටි මිණුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ.

අධික වාලමිපුරියක් අලෙවි කිරිම සදහා සන්තකයේ තබාගෙන සිටි අදාල සැකකරුවන් පදිංචි වයස අවුරුදු 27ක් සහ 20ක් වන පුද්ගලයින් වන බව සදහන් වේ. අදාල සැකකරුවන් වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු සඳහා කටුනායක පොලිස් ස්ථානය වෙත භාර දී තිබේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්