හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ මහතාගේ පෙම්වතිය බව කියන තරුණිය පසුගියදා ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරවුවක් සිදුකරනු ලැබුවා.

මේ අතර ඇය සහ තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ සංවාද ඇතුලත්  හඬ පටයක් සමාජ මාධ්‍ය තුල හුවමාරු වෙනවා.

සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරන මෙම මන්ත්‍රීවරයාගේ සම්පුර්ණ හඬ පටය පහතින්

ඔයා එයාලගෙන්එ අහන්න ඒ ජාති ගන්න පුලුවන්ද කියලා.එයාලා එකක්වත්ම ගන්න බෑ කිව්වොත්ම මට කියන්න. හැබැයි ඇමති තුමාට කියන්න එපා කියලා ඔයා ඒ වෙලාවේම කියන්න.

 ඇමති තුමාගේ බිල් එකට ඒවා දන්නා එපා කියන්න. ලන්ච් ඔර්ඩර් කරන්න. මම එක ෆන්ෂන් එකක් ඉවර වෙලා එන්නේ. මට ඔයාලා එක්ක ලන්ච් ගන්න බෑ.ඔර්ඩර් කරලා ඉන්න. මෂන එන්නම්.

මන් එනකන් බිලා වෙරි වෙලා වැටිලා ඉන්න එපා.කතා කරන්නවත් නැති වෙයි. මෂ් ආවට පස්සේ ඕන එකක්. නත්තල සමරන්න එපෑ. මට බොන්න ඕන වෙනකොට මම කියන්නම්. මන් වෙනස් කමක් කරන්න ඕනේ. 

එතකොට බදාගන්නවනේ මාව. ඇවිත් ගණන් නොගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට අප්සට් යනවනේ.

දැනුත් මක් එකක් දාලා තියෙන්නේ බලන්නකෝ. හරි මෂ් බලන්නම්

ඔයා එයාලගෙන්එ අහන්න ඒ ජාති ගන්න පුලුවන්ද කියලා.එයාලා එකක්වත්ම ගන්න බෑ කිව්වොත්ම මට කියන්න. හැබැයි ඇමති තුමාට කියන්න එපා කියලා ඔයා ඒ වෙලාවේම කියන්න.

 ඇමති තුමාගේ බිල් එකට ඒවා දන්නා එපා කියන්න. ලන්ච් ඔර්ඩර් කරන්න. මම එක ෆන්ෂන් එකක් ඉවර වෙලා එන්නේ. මට ඔයාලා එක්ක ලන්ච් ගන්න බෑ.ඔර්ඩර් කරලා ඉන්න. මෂන එන්නම්.

මන් එනකන් බිලා වෙරි වෙලා වැටිලා ඉන්න එපා.කතා කරන්නවත් නැති වෙයි. මෂ් ආවට පස්සේ ඕන එකක්. නත්තල සමරන්න එපෑ. මට බොන්න ඕන වෙනකොට මම කියන්නම්. මන් වෙනස් කමක් කරන්න ඕනේ. 

එතකොට බදාගන්නවනේ මාව. ඇවිත් ගණන් නොගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට අප්සට් යනවනේ.

දැනුත් මක් එකක් දාලා තියෙන්නේ බලන්නකෝ. හරි මෂ් බලන්නම්

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්