මේ දවස්වල රට හැමතැනම අලි කලබලනේ.

මේ සිදුවීම දඹුල්ල බකමූන පාරෙ.

මේ දවස්වල හැමෝම මේ පාරේ යනකොට පරිස්සම් වෙන්න. විශේෂයෙන් බයික් වල යන අය.

මේ එකමුතුකම නැති වුනානම් ඒ තරුණයට බයික් එක අහිමි වෙන්න තිබුනා. බයික් එක නෙමේ පරිස්සමෙන් නොගියොත් ජිවිතයක් උනත් නැති වෙන්න පුළුවන්.

📸HG Photography

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්