දෛනික ආහාර වේල තුළ අප සකසා ගන්නා ආහාර අතරින් කැද ලාංකීය අපටම ඉතාමත් සුවිශේෂී වූ පාන වර්ගයකි. රෝගී සහ නිරෝගී සෑම අයෙකුටම ඉතා සුදුසු මෙම කැද විවිධ කොළ ,ඇට, එළවලු ආදිය යොදා ගනිමින් විවිධාකාරයට සකස් කර ගත හැකියි.

එසෙනම් අද අප සූදානම් වන්නේ ශරීරයට ඉතාමත් ගුණදායි වන කැද වර්ග කිහිපයක් ඔබ වෙත රැගෙන ඒමටයි.

1. ලුණු කැඳ
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
කැකුළු සහල් 50g ට
වතුර අඬුකෝප්ප 6
ලුණු පදමට

සාදන ක්‍රමය :
■ හාල් සෝදා භාජනයකට දමා බත් ඇට පොඩිවන තරමට තැම්බුණ පසු ලිපෙන් බා ලුණු එක්කර ගන්න. (රෝගීන් සඳහා)

2.බැදි හාල් කැඳ
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
හාල් 50g ට
වතුර අඬු කෝප්ප 6
ලුණු රස අනුව

සාදන ක්‍රමය :
■ හාල් සෝදා බැද ගන්න.
■ වතුර හා ලුණු දමා මද ගින්දරේ තම්බාගන්න.

3.පොල්කිරි කැඳ
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
හාල් 100g ට
දියකිරි හෝ වතුර අඬුකෝප්ප 4
මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 2
සුදු ලූනු බික් 2
අමු ඉඟුරු කැබැල්ලක්

සාදන ක්‍රමය :
■ හාල් සෝදා ඉඟුරු සහ සුදු ලූනු සමග දියකිරි හෝ වතුර දමා තම්බාගන්න.
■ තැම්බීගෙන එන විට ඉඟුරු අස්කරන්න.
■ ඊළගට බත්, හැන්දෙන් පොඩි කර මිටිකිරි දමා උතුරුවා බාගෙන විනාඩි 3¤-4ක් හැඳිගා පානයට ගන්න.
■ මෙයට අබ කබලේ බැද කුඩු කර දැමීමෙන් අබ කැඳ සාදාගත හැකිය.

4.පොල්පලා කැඳ
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
පොල්පලා (සුද්දකරගත්) 300 ට
කැකුළු සහල් 50g ට
ගාගත් පොල් 50g ට
සුදු ලූනු 10g ට
ඉඟුරු 5g ට
වතුර අඬුකෝප්ප 6
ලුණු රස අනුව
(4 දෙනෙකුට සෑහේ)

සාදන ක්‍රමය :
■ සෝදා පිරිසිදු කොට ගත් පොල්පලා කෙටීමට පහසු ලෙස කැබලි කර එයට වතුර අඬුකෝප්ප 1/2 පමණ දමා යුෂ මිරිකා ගන්න.
■ පොල් හා එක් වරක් මිරිකා යුෂ ලබාගත් පොල්පලා රොඩු කොටස යලිත් හොඳින් කොටා වතුර අඬුකෝප්ප 1/2 පමණ දමා හොඳින් යුෂ මිරිකා වෙන් කොට තබා ගන්න.
■ නැවතත් එම රොඩ්ඩ කොටා වතුර අඬුකෝප්ප 2 ක් දමා යුෂ මිරිකා ගන්න.
■ සහල් සෝදා වතුර දමා ඉඟුරු, සුදු ලූනු ද එක් කොට ලිප තබා උතුරන විට ගින්දර අඩු කර තම්බා ගන්න.
■ බෙරිවන තුරු බත් ඇට තැම්බුණ විට ඉඟුරු කැබැල්ල අස් කර බත් පොඩිකර හෝ බ්ලෙන්ඩ් කර පොල් හා පොල්පලා 3 වර මිරිකා ගත් යුෂ ලුණු සමග එක් කොට ලිප තබා හැඳිගාමින් උතුරවා ගන්න. උතුරන විට 2 වර මිරිකා ගත් යුෂ එක්කොට උතුරන විට ගින්දර අඩුකර උඩට එන පෙන ඉවත්කර ගන්න.
■ ලිප නිවා ප්‍රථමයෙන් මිරිකා ගත් පොල්පලා යුෂ මිශ්‍ර කොට විනාඩි 2 පමණ හැඳිගාන්න. හැදිගාන විට මෙසේ සිතන්න. (මා සාදන මේ කැඳ පානය කරන සියලුම දෙනාට මෙය දිව්‍ය ඖෂධයක් වේවා.
■ කැඳ සෑදීමට ගන්නා ඕනෑම කොළ වර්ගයක් මේ විදිහට සාදාගත හැක.

5. කොහිල අල කැඳ
කොහිල අල 200g ට
වතුර අඬුකෝප්ප 6
හාල් 50g ට
මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 1
සුදු ලූනු බික් 2
ඉඟුරු කැබැල්ලක්
ලුණු අවශ්‍ය පමණ

සාදන ක්‍රමය :
■ කොහිල අල සුද්දකර සිහින්ව කපා සෝදා ගන්න.
■ කොහිල පොල් සමග කොටා වතුර අඬු කෝප්පයක් දමා දෙවරක් මිරිකා ගන්න.
■ ඊට පසු එම රොඩ්ඩ කොටා වතුර අඬුකෝප්ප 2ක් දමා හොඳට පොඩිකර පෙරා ගන්න
■ හාල් සෝදා ඉතිරි වතුර සහ දෙවනුවට කොටා පෙරාගත් වතුර සුදු ලූනු, අමු ඉඟුරු දමා හාල් හොඳින් තැම්බීමට හරින්න.
■ ඉඟුරු කැබැල්ල අස් කර පොඩිකර හෝ බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න
■ එය ලිප තියා උතුරුවා පළමුව කොහිල සහ පොල් දමා ගත් යුෂ එක් කරන්න.
■ උතුරන තෙක් හැඳිගා ලිපෙන් බා විනාඩි 2 ක් පමණ හැඳි ගාන්න.

6. සව් කැඳ
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
සව්හාල් 100g ට
දියකිරි හෝ වතුර අඬුකෝප්ප 3 1/2
මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 1/2
රස අනුව පැණි /සීනි අඬු කෝප්ප 1/2
ලුණු

සාදන ක්‍රමය :
■ වතුර ලිප තබා උතුරන විට හැඳිගාමින් සව් එකතු කරන්න.
■ අඩු ගින්දරේ සව් තැම්බෙන විට මිටිකිරි සහ ලුණු එකතු කරන්න.
■ ඉන්පසු පැණි එකතු කර ලිපෙන් බාගන්න.

7. කිතුල් පිටි කැඳ
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
කිතුල් පිටි මේසහැඳි 2
මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 1/2
වතුර අඬුකෝප්ප 2
ලුණු රස ප්‍රමාණයට

සාදන ක්‍රමය
■ භාජනයකට වතුර සහ ලුණු දමා උතුරන විට එයට මිටිකිරි වල දියකරගත් කිතුල් පිටි එක්කර හැඳිගාමින් උතුරන විට ගින්දර නිවා ගන්න.

උපදෙස් – ගල්කිස්ස මහ හෝටලයේ ආහාර හා ප්‍රවර්ධන අධ්‍යක්ෂ පබ්ලිස් සිල්වා

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්