දින ගණනාවක් පටන් යළිත් ලිට්‍රෝ ගෑස් හිඟයක් පවතින බව හැටන් නගරයේ පාරිභෝගිකයින් සඳහන් කරයි.

දැනට මාසයක පමණ කාලයක සිට හැටන් නගරයේ පිහිටි ලිට්‍රෝ ගැස් අලෙවි නියෝජිතයින්ට ලිට්‍රෝ සමාගම විසින් සීමිත ගැස් සිලින්ඩර් ප්‍රමාණයක් පමණක් ලබාදීම නිසා මෙම ගැස් හිඟය මතුවී ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව අද (26) දින ලිට්‍රෝ සමාගම විසින් අලෙවි නියෝජිතයින්ට ගැස් තොග බෙදාහරින බවට ලද තොරතුරක් මත පාරිභෝගිකයන් ගෘහස්ථ ගැස් සිලින්ඩර රැගෙන මෙලෙස අලෙවිසැල් වෙත පැමිණ තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්