මැත්පැන් බෝතල්වල ප්‍රමිතිය ආරක්ෂා කිරීම සදහා හඳුන්වා දී තිබෙන ආරක්ෂිත ස්ටිකරය ව්‍යාජ ලෙස මුද්‍රණය කර ඇලවූ  අරක්කු බෝතල් ලක්ෂ ගණනක් මේ වන විට වොළෙඳපොළට නිකුත් වි ඇති බව සමගි ජනබලවේග පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා සදහන් කරයි.

මෙම ජවාරම පිටුපස  මැත්පැන් නිෂ්පාදකයන් සහ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරින් පිරිසක්  සිටින බවත් ව්‍යාජ ස්ටිකර් මුද්‍රණය කර අරක්කු බෝතල්වල අලවා පාරිභෝගියන් නොමග යැවුවද ඊට අදාල පරීක්ෂණ යට ගැසීමට සුරාබදු  දොපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරින් පිරිසක් කටයුතු කරන බවත් ොහු කියා සිටී

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්