පාසල් උපකරණ සඳහා සෙස් බද්ද ඉවත් කිරීමට ලබන සඳුදා දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත සටහනක් ඉදිරිපත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා අද (25) පාර්ලිමේන්තුවේදී සදහන් කරයි.

පාසල් උපකරණවල මිල පසුගිය දා සංශෝධනය කළ සෙස් බද්ද හේතුවෙන් ඉහළ යනු ඇති බව අදහස් පළ වී තිබුණි.

කෙසේවෙතත් සෙස් බදු සංශෝධනය කිරීම හේතුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය පාසල් උපකරණවල යම් මිල වැඩිවීමක් සිදු වනවා නම් එය වෙනස් කිරීමට කටයුතු කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය ප්‍රකාශ කර තිබුණී.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්