2023 වසරේ නිවාඩු කාලය අවම කොට පාසල් කාලය වැඩි කර ,ඒ වර්ෂය තුළදී  විෂය නිර්දේශය  අවසන් කිරීමට උත්සහ ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා අද (25) පාර්ලිමේන්තුවේදී සදහන් කරයි.

එසේ වුවහොත්  සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ විභාග ඒ නිශ්චිත කාල සීමාවලට ඉදිරියට ගැනීමට හැකිවනු ඇති බව ඔහු කියා සිටී.

එමෙන්ම දෙවන පාසල් වාරය දෙසැම්බර් 2 වන දා අවසන් කෙරෙන බවත් තෙවන වාරය දෙසැම්බර් 5 වන දා ආරම්භ කරන බවත් ඉන් අනතුරුව දෙසැම්බර් 22 වන දා පාසල් නිවාඩුව ලබා දී ජනවාරි 10 වන දා යළිත් පාසල් ආරම්භ කරන බවත් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුනි.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ,

“මේ වර්ෂය තුළදී ම මුලින් සැලසුම් කළ පරිදි අපේ විෂය මාලා අවසන් කිරීම යාවත්කාලීන කිරීමට තමයි අපි කටයුතු කරගෙන ගියේ. නමුත් අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලාගේ ඉල්ලීමත් උසස් පෙළ විභාගයට තව කාලයක් ලබා දිය යුතු නිසාත් අපිට සිද්ධ වුණා උසස් පෙළ විභාගය ජනවාරි 23 දක්වා කල් දාන්න. හැබැයි දෙසැම්බර් 2 අවසන් වන දෙවන වාරය, නැවත 5 වන දා තුන් වන වාරය ආරම්භ කරලා අපි දිගට ම පවත්වා ගෙන යනවා. දෙසැම්බර් 22 නිවාඩු දීලා, ආයෙත් පටන් ගන්නේ 10. ඊට පස්සේ අපි මාර්තු මාසය තුළදී මේ අවුරුද්දේ විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරනවා. මේ 2023 තුළදී අපි උත්සහ කරනවා බොහෝ දුරට නිවාඩු කාලය අඩු කරලා පාසල් කාලය වැඩි කරලා විෂය නිර්දේශය ඒ වර්ෂය තුළදී බොහෝ දුරට අවසන් කර ගන්න. එහෙම වුණොත් අපිට සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ විභාග ඒ නිශ්චිත කාල සීමාවලට ඉදිරියට ගන්න පුළුවන්කම තියේවි.”

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්