විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයන් දෙදෙනකු කොළඹ 7, පිහිටි නිවසක විදුලිය විසන්දි කිරීමට ගිය අවස්ථාවකදී හිටපු අමාත්‍යවරයකු කළේ යැයි කියන බලපෑමක් පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇති බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා සදහන් කරයි.

එම නිවසේ විදුලි බිලේ විශාල හිඟ මුදල පිලිබද කීපවරක් දැනුවත් කිරීමෙන් පසුව බිල නොගෙවීම නිසා විදුලිය විසන්දි කිරීමට ගොස් ඇති බව කී ඔහු එහිදී හිටපු අමාත්‍යවරයා විදුලි සේවකයාගේ බෙල්ලෙන් අල්ලා එළියට ඇඳ දමා ඇති බවත් ඒ පිළිබඳව වාහාම පරීක්‍ෂණයක් ආරම්භ කරන බවත් සදහන් කරයි.

ඊයේ (23) පස්වරුවේ ද විදුලි සේවකයන් නැවත එම නිවසට ගිය අවස්ථාවේදී නිවස වසා ඇති බව විදුලි සේවකයන් දැනුම් දුන් බව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්