භානුක රාජපක්ෂ ඇෆ්ගනිස්තානය සමග එක්දින තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇත.

ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් කල ඉල්ලිමකට අනුව මෙසේ සංචිතයෙන් ඉවත් ව ඇති අතර
එසේ ඉවත්වීමට හේතුව තවමත් ප්‍රකාශ කර නැත.

ඔහුට T10 තරගාවලිය ක්‍රීඩා කිරීමට ද ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් අවසර ලබාදී නැත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්