මෙවර පාපන්දු (FIFA) ලෝක කුසලාන තරගාවලිය පැවැත්වෙන ක්‍රීඩාංගණ 8 තුළ මත්පැන් අලෙවි නොකිරීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙවර FIFA ලෝක කුසලානයේ සත්කාරක රට කටාර් රාජ්‍යය වන අතර ඒ අනුව ලෝක කුසලාන සංවිධායකයින් විසින් ඒ බව නිවේදනය කර ඇත.

 

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්