උතුරු කොරියාව විසින් ජපානයට ඉහළින් බැලස්ටික් මිසයිලයක් එල්ල කොට ඇත.

අවසන් වරට ජපානයට ඉහළින් මෙලෙස උතුරු කොරියානු මිසයිලයක් එල්ල වූයේ මීට වසර 5 කට පෙර වන අතර, මෙම මිසයිලය එල්ල වීමත් සමග උතුරු ජපානයේ ජනතාවට ආරක්‍ෂිත ස්ථානවලට යන ලෙස දැන්වීමට බලධාරීන් කටයුතු කළ අතර දුම්රිය සේවාවන්ද තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට කටයුතු කළේය.

ජපානයට ඉහළින් ගමන් කළ මෙම මිසයිලය කිලෝ මීටර් 4,600 ක් පමණ දුර ගෙවා පැසිෆික් සාගරයට වැටී තිබේ.

http://www.newsmania.lk

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්