වසර තුනක කාලයක් ඇතුලත මහනුවර බහුවිධ ප්‍රවාහන පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම් අවසන් කරන බව ප්‍රවාහන මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන සදහන් කරයි.

අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ මහනුවර ගුඩ්ෂෙඩ් හි ඉදිකිරීම් සිදුකෙරෙන මහනුවර බහුවිධ ප්‍රවාහන පර්යන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමිනි.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර වසර තුනක කාලයක් ඉදිකිරීම් ඇනහිට තිබීම හේතුවෙන් මහනුවර නගරයට පිවිසෙන විශාල පිරිසක්‌ පීඩාවට පත්ව තිබෙන බැවින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ප්‍රවාහන හා මහා මාර්ග අමාත්‍යංශය යටතට පවරාගෙන ලබන වසර තුළ ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ යළි නැංවීමට ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩර් පත් කැඳවා ඇති බවත් දින 45 ක් තුළ එම කටයුතු අවසන් කර කර වසර තුනකින් එහි ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටී.

ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයක පවතින බස් හා දුම්රිය ඒකාබද්ධ ප්‍රවාහන සේවාව, තම වාහන නවතා පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් භාවිත කිරීමේ park and ride පහසුකම් ඇතුළු සියලු පහසුකම් මෙම ස්ථානයේද ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතයි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ප්‍රවාහන හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා, මහනුවර බහුවිධ ප්‍රවාහන පර්යන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්