එළඹෙන සතියේ සිට තිරිඟු පිටි මිල අඩුවන බවට වාර්තා වේ.

වෙළෙඳ අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් මේ බව සඳහන් කොට ඇති අතර ඒ අනුව පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 250 දක්වා අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ඔහු දක්වා සිටියේය.

ඉල්ලුම් කොට තිබූ ආනයනික තිරිඟු පිටි තොග ඉදිරි කාලය තුළ අඛණ්ඩව දිවයින වෙත ළඟා වීමට නියමිත බැවින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්