ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පිලිපීන ජනාධිපති ෆර්ඩිනන්ඩ් ආර්. මාකෝස් මහතා සමග ද්වීපාර්ශ්වික සාකච්ඡා ආරම්භකර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කලේ මැනිලා නුවර, මලකානං මාළිගයේදී එම ද්වීපාර්ශ්වික සාකච්ඡා ආරම්භකර තිබෙන බවයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්