ගල් අඟුරු සැපයීම සඳහා ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු තැබීමේ ක්‍රමයට අනුව ටෙන්ඩර් කැඳවීම පිළිබද විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා විසින් ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම ට්විටර් සටහනට අනුව ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන් සහ ගල් අඟුරු සැපයීමට හැකියාව ඇති ඕනෑම සැපයුම්කරුවෙකු සඳහා අවම දින 180 ක ණය පහසුකමක් සහිතව මෙම ටෙන්ඩරය විවෘත වනු ඇති බව සදහන් වේ.

ලබන සතිය වන විට ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය සඳහා වන දිගුකාලීන ටෙන්ඩරය නිකුත් කරන බව ඔහු සිය පණිවිඩයෙන් වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්