රාත්‍රී ආර්ථිකය යනු රටට සහ රජයට මුදල් ලැබෙන ක්‍රමවේදයක් බවත්, දහවල් කාලයේ දී ජනතාව හම්බකරන මුදල් වියදම් කිරීමට
රාත්‍රියේ දී තැනක් මෙරට තුළ නැත්නම්, රජයට ණය ගැනීමට ද සිදුවන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය පෙන්වාදෙන්නේ.

මෙරටට සංචාරකයින් පැමිණෙන්නේ රාත්‍රී 10න් පසුව කාමරවලට වී නිදාගැනීමට නොවන අතර කංසා වගා කර ඩොලර් උපයන තෙක්
තම රට වෙනුවෙන් ඇති උත්සාහය කිසිසේත් අතනොහරින බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය පවසන්නේ

http://www.newsmania.lk/

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්