ශ්‍රී ලංකාවට තවත් මුදල් ආධාර ලබා දීමට සූදානම් බවට ආසියානු මහ බැංකුව විසින් සඳහන් කර තිබේ.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ වාර්ෂික සම්මේලනය අමතමින් එහි සභාපති මසට්සුගු අසකාවා මහතා විසින් ඒ බව සඳහන් කොට ඇත.

එහිදි ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කොට ඇත්තේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන අවසන් වීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබා දිය හැකි සහන පැකේජ පිළිබඳව සලකා බලන බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්