විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝබයිඩන් හමු වී තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ හැත්තෑ හත් වැනි සැසිවාරය නිමිත්තෙන් ඇමරිකානු ජනාධිපති සහ ජනාධිපති ආර්යාව විසින් පිළිගැනීමේ උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුණු බව සඳහන් වේ.
එම අවස්ථාවේ දී විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝබයිඩන් ව හමු වී ඇති බව වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්