මහාචාර්ය steve hanke විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම වාර්තාවට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරය හමුවේ දේශිය මුදල් ඒකක අවප්‍රමාණය වීම අතින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල ලොව තෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇත.

 

එම වාර්තාව පෙන්වා දෙන්නේ  ශ්‍රී ලංකා රුපියල 47.79%කින් අවප්‍රමාණය වී ඇති බවයි.

 

ඒ අනුව දේශිය මුදල් ඒකක අවප්‍රමාණය වීම අතින් ලොව පළමු තැනට සිම්බාබ්වේ රාජ්‍යය පත්වී ඇති අතර, එහි දෙවන ස්ථානය ගෙන ඇත්තේ කියුබාවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්