ලබන ඔක්තෝම්බර් මස 28 වන වන විට ගල් අඟුරු ආනයනය කිරීමට නොහැකි වුවහොත් දිනකට පැය 10ක හෝ 12 පමණ කාලයක විදුලි කප්පාදුවකට යාමට සිදුවනු ඇතැයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අනතුරු අඟවනවා.

මෙරටට අවශ්‍ය විදුලි ප්‍රමාණයෙන් සියයට 35ක් පමණ නිපදවනු ලබන්නේ ගල් අඟුරුවලින් වලින් වන අතර ඉදිරි දින කිහිපය තුල ගල් අඟුරු ආනයනය කිරීමට පියවර නොගත හොත් ඔක්තෝම්බර් මස 28 වනදා වන විට නොරොච්චෝල බලාගාරයේ සියලුම ජනන යන්ත්‍ර අක්‍රිය කිරීමට සිදුවන බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පෙන්වා දෙන්නේ.

දැනට ශ්‍රී ලංකාව සතුව ඇත්තේ ගල් අඟුරු මෙට්‍රික් ටොන් දෙලක්ෂ පනස් දහසක් පමණක් වන අතර විදුලි උත්පාදනය වෙනුවෙන් නොරොච්චෝල බලාගාරයට දිනකට මෙට්‍රික් ටොන් 5000ක් පමණ අවශ්‍ය වනවා.

ඒ අනුව පවතින තොග ප්‍රමාණවත් වන්නේ ඉදිර දින 50ක පමණ කාලයක් සඳහා පමණක් වන අතර දීර්ඝ කාලයක් විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීම නතර කර ගැනීමට නම් ලබන මස 15 වනදා වන විට හෝ විදුලි උත්පාදනයට අවශ්‍ය ගල් අඟුරු ආනයනය කිරීමට සිදුවන බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක පවසන්නේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්