ග්ලයිෆොසේට් ආනයනයට සඳහා පනවා තිබූ සීමා ලිහිල් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ගොවීන්ගෙන් එල්ල වන පැමිණිලි හමුවේ මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර ජනාධිපතිවරයා විසින් ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මීට පෙර තේ වගාව සඳහා පමණක් ග්ලයිෆෝසේට් ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දී තිබුණි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්