පාසල් සිසු සිසුවියන් ඇතුළු ඕනෑම ශ්‍රී ලාංකිකයකු ආහාර අහේනියකින් සිටී නම් ඒ ගැන සොයා බලා සහන සැලසීමට ජනාධිපති කාර්යාලයේ ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන් ඒකකයක් ස්ථාපිත කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

එම ඒකකය පිහිටුවා ඇත්තේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් අනුවයි.

ඒ අනුව 0114354647 හෝ 0114354354 අමතා දිගු අංක 5705 / 5707 ඔස්සේ එම ඒකකය හා සම්බන්ධ වෙමින් තොරතුරු ලබාදිය හැකියි.

ජනාධිපති කාර්යාලය සඳහන් කළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් මෙි වැඩසටහන ක්‍රියාවට නංවා තිබෙන බවයි .

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්