හෙට සිට එළඹෙන 25 වනදා තෙක් විදුලි කප්පාදුව පැය 2 යි මිනිත්තු 20 පුරාවට සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසර ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව ඒ අනුව A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P,Q,R,S,T,U,V,W  යන කලාප සඳහා දහවල් කාලයේ පැය 01ක කාලයක් හා රාත්‍රී කාලයේදී පැය 1යි විනාඩි 20ක කාලයක් සඳහා විදුලි සැපයුම විසන්ධි කරනු ලැබේ.

පැරණි ලක්ෂපාන බලාගාරයේ අදියර 1 ක්‍රියාත්මක නොවීම, වෙස්ට් කෝස්ට් බලාගාරයේ විදුලි උත්පාදන කටයුතු සඳහා ඉන්ධන නොමැතිවීම මෙන්ම විදුලි ඉල්ලුමේ හදිසි ඉහළ යෑම මෙම තීරණය ගැනීමට හේතු වී තිබේ.

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්