දිනෙන් දින ඉහළ යන උද්ධමනය හමුවේ ඇමරිකානු රජය විසින් බැංකු පොළී අනුපාතය විශාල අගයකින් ඉහළ දැමීමට කටයුතු කර ඇත.

වසර 15 කට පසුව ඇමරිකාව තුළ මෙතරම් ඉහළ අගයකින් බැංකු පොළී අනුපාතය ඉහළ ගිය පළමු අවස්ථාව මෙය වන අතර, ඒ අනුව අමෙරිකානු මහ බැංකුව විසින් සියයට බිංදුවයි දශම 7 කින් බැංකු පොළිය ඉහළ දමා තිබේ.

ඉල්ලුම මන්දගාමී කිරීම, උද්ධමනයේ පීඩනය ලිහිල් කිරීම හා ආර්ථිකයේ දිගුකාලීන හානිය වළක්වා ගැනීම යන හේතු මත පදනම්ව මෙලෙස බැංකු පොළිය ඉහළ දැමීමට කටයුතු කර ඇති අතර, මේ වන ඇමරිකාව මුහුණ දෙමින් සිටින්නේ වසර 40 කට පසුව එරට මුහුණ දුන් ඉහළම උද්ධමන තත්වයටයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්