රජයේ සේවිකාවන් හට කාර්යාලය වෙත පැමිණීමේදි සුදුසු ඇඳුමක් ඇඳීමට ඉඩ ලබා දෙමින් නව චක්‍ර ලේඛයක් නිකුත් වීමට නියමිතයි.

 

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්  ප්‍රියන්ත මායාදුන්න මහතා කියා සිටියේ  කාර්යාල වෙත පැමිණීමේ දී කාන්තාවන් සඳහා සාරිය, ඔසරිය, හෝ සුදුසු ගැළපෙන කාර්යාල ඇඳුමක් ඇඳිය හැකි බවට චක්‍රලේඛයක් මේ වන විටත් නිකුත් කොට තිබුණත් ඇතැම් පුද්ගලයින් අදාළ චක්‍රලේඛයේ පළමු කොටස පමණක් ක්‍රියාත්මක කරන අතර සුදුසු ගැළපෙන කාර්යාල ඇඳුමක් යන්න අමතක කර තිබීම හේතුවෙන් මෙම නව චක්‍ර ලේඛය නිකුත් කිරීමට තීරණය කළ බවයි.

 

අදාළ චක්‍රලේඛය සකස් කිරීම සඳහා මේ වන විට උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර ඒ අනුව එය නුදුරේදිම නිකුත් වනු ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්