නොවැම්බර් මස වන විට යෝජනා ඉදිරිපත් කළ සමාගම් 24 අතරින් සුදුසුකම් සපුරන සමාගම් කිහිපයක් වෙනුවෙන් මෙරටට ඉන්ධන ආනයනය කිරීමට, ඉන්ධන බෙදා හැරීමට සහ ඉන්ධන අලෙවි කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වන බව විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

ඊයේ (සැප්.2 1) දිනයේදී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව මගින් පාලනය කරන ඉන්ධන පිරවුම්හල් 1,250න් කොටසක් වෙනත් පෞද්ගලික ඉන්ධන ක්ෂේත්‍රයේ සැපයුම්කරුවන් වෙත ලබා දීම වෙනුවෙන් සිදු කරන වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සිදු කර තිබෙන අතර එහිදී මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්