සහල් කිලෝවකට සියයට දෙක හමාරක සමාජ ආරක්ෂණ බද්ද ගෙවීමට සිදුවිම හේතුවෙන් සහල් කිලෝවට අදාළ බදු මුදල එකතු කිරීමට සිදුවන බව එක්සත් සහල් නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති මුදිත් පෙරේරා පවසනවා.

සහල් කිලෝවට බදු මුදල එකතු නොකර සිටීමට නම් ගොවියාගෙන් මිලදී ගන්නා වී කිලෝවකින් අදාළ බදු මුදල අඩු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

http://www.newsmania.lk/

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්