වී මිලදී ගැනීම යළි ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්යෙන් අද (21) පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඒ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදීයි.

අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ මෙම සාකච්ඡාවට රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් ද සහභාගී වන බවයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්