රසකිඳ (Tinospora cordifolia)

දේශීය ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය තුළ ඖෂධ සඳහා භාවිතයට ගන්නා ශාක වර්ග අතරින් ඉතා වටිනාකමින් ඉහළ ඖෂධීය ශාකයක් ලෙස රසකිඳ ශාකය හදුන්වා දිය හැකිය.

කිඳ ශාකයේ රසකිඳ, වල් රසකිඳ, තිත්තකිඳ, ගැටකිඳ, බූකිඳ, අළුකිඳ, පිටිකිඳ, සෙවෙල්කිඳ, දික්කිඳ ආදී වශයෙන් වර්ග ගණනාවකින් හමුවේ. ඒ අතුරින් රසකිඳ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය තුළ ඉතා වැදගත් තැනක් උසුලයි.

වැලක් ලෙස ඉතා ඉක්මනින් ව්‍යාප්ත වන මෙය බහුවාර්ශික ශාකයකි. පත්‍ර හෘදයාකාරය. රසකිඳ නෙල්ලි සමඟ පානය ප්‍රසිද්ධ යෝගයක් වන අතර රසකිඳ දළු මැල්ලුම් ලෙස ද, කොළ කැඳ ලෙසද භාවිතා කළ හැකිය. මෙය ආයුර්වේදයේ ද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණය යටතේ හමුවන පංච තික්තයන්ගෙන් එකක් වේ.

අමෘතා ලෙස හඳුන්වනු ලබන රසකිඳ ශරීරය වයසට යාමෙන් සුරකින හෙවත් රසායන ගුණයෙන් අනූනය. එසේම ජ්වර රෝග, ආමවාත, වාතරක්ත, කුෂ්ට රෝග, හෘද රෝග, සෙංගමාලය, අර්ශස්, පාණ්ඩුව, අම්ල පිත්ත හා ශරීරයේ පිත්තාධික බව නිසා හටගත් සියලු රෝගයනට රසකිඳ මහඟු ඔසුවකි. ශරීරය පෘෂ්ඨිමත් කරයි. ධාතු වර්ධනය කරයි.

Journal of Medicinal Plants Studies සඟරාවෙහි 2014 හි ප්‍රකාශයට පත් Tinospora cordifolia: a multipurpose medicinal plant- A review පර්යේෂණ ප්‍රකාරව මෙම ශාකයට දියවැඩියානාශක, ප්‍රතිශක්තිමූර්ඡක, විෂනාශක, පිළිකානාශක, ක්ෂුද්‍රජීවීනාශක හා ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණ ඇති බව දක්වයි. මෙහි ඇති ප්‍රතිශක්තිමූර්ඡක හැකියාව හේතුවෙන්ම Tinospora Cordifolia (Giloy)–Induced Liver Injury During the COVID‐19 Pandemic, Tinospora Cordifolia (Giloy)–Induced Liver Injury During the COVID‐19 Pandemic, A pilot clinical study of an add-on Ayurvedic formulation containing Tinospora cordifolia and Piper longum in mild to moderate COVID-19 ආදී වශයෙන් කොවිඩ් රෝගය සඳහා මේ ශාකයේ භාවිතාවය පිළිබඳ පර්යේෂණ ගණනාවක් සිදුකර ඇත. එසේම ඒඩ්ස් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී ද මෙහි ඇති ප්‍රතිශක්තිමූර්ඡක හැකියාව යොදාගත හැකි බව 2008 දී සිදුකළ Immunomodulatory effect of Tinospora cordifolia extract in human immuno-deficiency virus positive patients පර්යේෂණ මඟින් පෙන්වා දී ඇත.

උපදෙස් – ආයුර්වේද වෛද්‍ය නර්මදා ජයසූරිය
සැකසුම – බිනාලි රාජපක්ෂ

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්