මෙරට මුහුණ දී සිටින දැඩි අර්ථික අර්බුදයට මුහුණ දීම සඳහා උදව්වක් වශයෙන් මැලේසියාව විසින් ශ්‍රී ලාංකිකයින් 10,000කට රැකියා අවස්ථා ලබාදීමට තීරණය කොට ඇත.

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටින්නේ එම වැඩපිළිවෙළ් සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇති බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්