ශ්‍රී ලංකාවේ වරාය තුළ දොඹකර ක්‍රියාකරුවන් ලෙස ඉදිරියේදී කාන්තාවන් වැඩි වශයෙන් බදවා ගැනීමට පියවර ගන්නා බව නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා සදහන් කරයි.

ඊයේ (20) වරාය, නාවික හා සිවිල් ගුවන් සේවා කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේ තෙවන සභාවාරයට අදාළව පැවැත්වූ පළමු රැස්වීමේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසයි.

ඒ අනුව ලබන 22 වැනිදා අනුමැතිය සදහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත 2010 අංක 14 දරන සිවිල් ගුවන් සේවා පනත යටතේ නියෝගය සදහා කාරක සභාවේ එකඟත්වය මෙහිදී හිමිව තිබෙන බව වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්