සේවක පුරප්පාඩුව හේතුවෙන් ඉදිරියේදි දුම්රිය ගමන් වාර විශාල ප්‍රමාණයක් අවලංගු විය හැකි බව වාර්තා වේ.

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරී ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා කියා සිටියේ වයස අවුරුදු 60න් අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැන්වීම හේතුවෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ විශාල පිරිසක් විශ්‍රාම යාමට නියමිතව ඇති බැවින් මෙම අර්බුදය මතුවී ඇති බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්