සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරි අවිශ්ක කෝනාර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කැඳවා තිබේ.

ඒ පසුගිය ජූලි 13 වනදා අගමැති කාර්යාලයට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වී එහි දේපළවලට හානි කිරීමේ චෝදනාව මතයි.

 

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්