රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සඳහා පනවා ඇති තාවකාලික තහනම ඉවත් කරන ලෙස රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් කියා සිටියේ රූපලාවණ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව තහනම් කිරීම හේතුවෙන් මෙරටට විදේශ විනිමය උපයා ගත හැකි රූපලාවන්‍ය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත කිහිපයකට ද දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී ඇති බවයි.

ඒ අනුව එළඹෙන නත්තල් සහ අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය සැලකිල්ලට ගනිමින් තාවකාලික තහනම ඉවත් කිරීම පිළිබඳව සලකා බලන ලෙස ඔවුන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්