සායි බාබා පදනම විසින් මඩකලපුවේ අලුතින් පිහිටුවන ලද රෝහලක සිදු කළ පළමු ළමා හෘද සැත්කම ඊයේ (19) සාර්ථකව සිදු කර ඇත.

වාර්තා වන පරිදි මෙම සැත්කම සිදු කළ වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ වැඩි දෙනා ඉන්දියානු ජාතිකයන් වේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්