දෛනිකව විදුලි කප්පාදුව සිදු කරන කාලය මිනිත්තු 20 කින් වැඩි කිරීම සඳහා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම එත අවසර ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව අද (20) හා හෙට (21) යන දෙදින තුළ පැය 1 යි මිනිත්තු 20 ක කාලයක් සඳහා විදුලි කප්පාදුව සිදු කරනු ලැබේ.

පස්වරු 06 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා අදාළ විදුලි කප්පාදුව සිදුකිරීමට නියමිත අතර ඊට අමතරව විදුලි බිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කරමින් උද්ඝෝෂණ හා පා ගමන් කිහිපයක් සංවිධානය කර ඇත.

http://www.newsmania.lk

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්