ඉන්දියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත තව දුරටත් හැකි අයුරින් සහය ලබා දෙන බවට ප්‍රකාශ කර ඇත.

 

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් ගෝපාල් බාග්ලේ මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ මෙරට  ආර්ථිකයේ වැදගත් අංශ සඳහා දිගින් දිගටම උදව් කරන බව හා විශේෂයෙන් දිගුකාලීන ආයෝජන දිරිමත් කරන බවය.

 

 “ඉන්දියාව තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍ය ආධාර ලබා නොදෙන බවට පළවූ මාධ්‍ය වාර්තාවලට ප්‍රතිචාර වශයෙන්” ඔහු විසින් මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

 

එමෙන්ම ඉන්දියාව විසින් මේ වසර තුළ රුපියල් බිලියන 4 කට ආසන්න ද්විපාර්ශවික උපකාර ලබා දී ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්