ආගමික සිද්ධස්ථාන නව විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය හේතුවෙන් මුහුණදෙන දුෂ්කරතාව පිළිබඳව ත්‍රෛනිකායික මහනායක හිමිවරුන් විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකර දැනුවත් කර තිබේ.

එම ලිපිය පහතින්,

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්