“හොදට තිබ්බ රටක් අපි වැටිච්ච තැනක්” ප්‍රකාශය වඩාත් වලංගු වන්නේ අදට බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කියා සිටියි.

කොළොන්නාවේ පැවති හමුවකදි ඒ බව ප්‍රකාශ කර සිටි මන්ත්‍රීවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කරන්නට යෙදුනේ රටේ ජනතාව ජන අරගලයකින් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පලවා හැරියද එහෙත් අද වනවිට ඔවුන්ව සුරක්ෂිත කරන දොරටුපාලකයෙකු බලයට පත්ව ඇති බව කියා සිටියේය.

එමෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය සම්පූර්ණයෙන්ම රාජපක්ෂවරුන් හට වෙන්දේසි වීම පිළිබඳව තමාට කණ්ගාටුවක් පවතින බව සඳහන් කළ එතුමා, “හොඳට තිබුණු රටක් අපි වැටිච්ච තැනක්” ප්‍රකාශය වඩාත් වලංගු වන්නේ කවදාටද යන්න ප්‍රශ්න කර සිටියේය.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්