රුසියානු හමුදාව විසින් රඳවා තබාගෙන සිටි බවට සැලකෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ඡායාරූප මාධ්‍ය වෙත මුදා හැර ඇත.

යුක්‍රේන මාධ්‍යවේදිනි Maria Romanenko විසින් මෙම ඡායාරූප මුදාහැර ඇති අතර, එහිදි ඇය විසින් සඳහන් කර සිටින්නේ රුසියානු හමුදාව විසින් මෙම පිරිසට හිංසා කර ඇති බවයි.

යුක්‍රේනයේ කාර්කිව් ප්‍රදේශයේදි රුසියානු හමුදා භාරයට පත්වූ මොවුන්ගෙන් බහුතරයක් විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් බව වාර්තා වේ.

අදාළ ඡායාරූප පහතින්

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්