ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම විසින් එළිසබෙත් මහ රැජිනගේ ජීවිත කාලය පිළිබඳව සටහන් කරමින් රූපයක්ද සහිතව ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් යානයක් සරසා ඇය වෙත උපහාරය පුද කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මේ පිළිබඳව ට්විටර් සටහනක්ද ඔවුන් තබා ඇති අතර එම ට්විටර් සටහන පහතින් දැක ගත හැකියි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්